defult image
دیگرسمت وب

بتا2 نسخه 4 بوت استرپ(قسمت دوم)

فاطمه رضانژاد 3 سال پیش دیدگاه
  • کلاس های گرید offset کلاس های گرید قبلا حذف شده بودند ولی با توجه به اینکه auto margine برای سیستم گرید کافی نیست،دوباره وارد بوت استرپ شدند و grid doc های مربوط به آن به روزرسانی شدند.
  • جدولهای ریسپانسیو، برای هر نقطه شکست grid کلاس تعریف میکند.یعنی  به .table-responsive     که از قبل وجود داشت،.table-responsive-{sm,md,lg,xl}   اضافه شد.
  • رنگ هایی  که چندان در  .badge و $badge-color  مربوط به آن استفاده نمیشدند،حذف شدند.
  • دو فایل dist که شامل Popper.js در bootstrap.bundle.js و bootstrap.bundle.min.js است،اضافه شدند
  •  به دلیل منسوخ شدن bootstrap.bundle.min.js دیگر از Bower پشتیبانی نمیشود.
  • breadcrumb ها از float به flexbox منتقل شدند.
  • color-yiq از mixin ( که ویژگی رنگ در آن بود) به تابعی که مقدار را برمیگرداند،منتقل شد تا بتوانید از آن برای هر ویژگی مربوط به CSS استفاده کنید.
فاطمه رضانژاد

0 دیدگاه را شما می توانید ببینید
  1. سمانه گفت:

    بسیار عالییییی